Napsali o nás: Plastika ano, či ne?

Lékařka a psycholožka Zuzana Černá působila v Kanadě na dvou významných univerzitách a také pracovala na několika klinikách plastické a estetické chirurgie v Kanadě a USA.

Jaký je rozdíl mezi plastickou chirurgií v Česku a v Americe?

Obě jsou na velmi dobré a srovnatelné úrovni. U nás máme spoustu vynikajících plastických a estetických chirurgů. Je do dáno mimo jiné i tím, že čím dál více lékařů se dostává na zahraniční stáže a praxe do celého světa a přivážejí pak cenné informace a poznatky k nám. Rovněž technická vybavenost velké většiny pracovišť plastické a estetické chirurgie je srovnatelná.

Jaké je cenové srovnání?

Každý rok k nám přijíždí na operaci více a více pacientů ze západní Evropy a z Ameriky, kteří se u nás nechávají operovat. A důvodem jsou jistě i ceny, které jsou pro ně zajímavé. Je totiž dobře známo, že platy lékařů a sester jsou na Západě vyšší, a to je jeden z hlavních důvodů, proč jsou tam ceny za plasticko-estetické operace tak vysoké.

Pacient od plastické chirurgie často hodně očekává. Umí mu chirurg pomoci?

Domnívám se, že velmi záleží na přístupu lékařů a zdravotního personálu. Laskavý , chápající a vstřícný přístup lékaře dokáže zbavit pacienta z velké části jeho stresu a strachu a vytvořit tak příjemné prostředí, ve kterém nám pacient lépe vysvětlí, co od plastické a estetické chirurgie očekává. Na druhé straně i lékař může pacientovi snáze vysvětlit a objasnit, co pro něj může udělat. V takovémto prostředí pak lze lépe vyřešit nejeden problém. Na americkém kontinentu jsou pacienti náročnější než u nás. Mají většinou přesnou představu, co od plastické operace očekávají, požadují od lékaře vyčerpávající informace o průběhu operace, detailnější výčet eventuálních rizik a před operací vyžadují více konzultací. Není výjimkou, že navštíví více lékařů, než si vyberou toho, kdo je bude operovat. Prostě tam lidé cítí větší zodpovědnost za své zdraví a také více plánují. Noho lidí na exponovaných místech preferuje operace „přes dlouhý víkend“, to znamená, že si vybírají třeba jen jeden či dva dny dovolené, které pak kombinují s různými volny a svátky, aby tak chyběli v práci co nejméně.

Zbývá otázka: plastická chirurgie ano, či ne?

Pokud máte nějaký problém a věříte, že by vám plastický chirurgie mohla pomoci, nestyďte se poradit s plastickým chirurgem. Vždyť konzultace je nezávazná a rozhodnutí je stejně jen a jen na vás. Zkušený plastický chirurg vysvětlí, co je pro vás dobré, eventuálně co může udělat pro zlepšení vašeho vzhledu. Nebude vám určitě doporučovat operaci za každou cenu. Konzultace u plastického chirurga stojí v průměru tři sta až pět set korun, a pokud navštívíte pro porovnání alespoň dva lékaře, nejsou to vyhozené peníze. Můžete porovnat a vybrat si takového lékaře, který vám vyhovuje a ke kterému získáte důvěru. Vždyť přece vše, co může člověku pomoci, aby se cítil lépe, a tím se zlepšila kvalita jeho života, má smysl zkusit.EN
en
DE
de
CZ
cz