Liposukce (odsátí tuku)

Liposukce je chirurgický výkon, pří kterém provádíme snížení podkožní tukové vrstvy odsátím určitého množství tuku tam, kde dochází k jeho nadměrnému ukládání. Po liposukci, která se provádí z malých bodových nářezů tenkými kanylami, zůstávají jen nepatrné, snadno přehlédnutelné stopy v podobě asi 7 mm dlouhých jizviček. Proces tloustnutí spočívá ve zvýšeném ukládání tuku v tukových buňkách, jejichž počet se již v dospělosti nemění. Zvětšování a zmenšování objemu tukové tkáně je dáno zvětšováním a zmenšováním velikostí daného počtu tukových buněk, tedy zvýšeným ukládáním či uvolňováním tuku v těchto buňkách. U mužů začne tuková tkáň nejdříve narůstat v oblasti břicha, a to zejména pod svalovou stěnou břišní a částečně na bocích. U žen se naopak začne tuk hromadit zejména v oblasti boků, kyčelních kloubů a vnitřní strany stehen, vnitřní strany kolen a někdy i partie podbřišku. Většinou v podobě poměrně dobře ohraničených tukových polštářů.

U některých žen dochází k ukládání tuku do těchto lokalit postupně s ubývající pohybovou aktivitou nebo po opakovaném těhotenství a kojení, či s hormonálními změnami kolem menopauzy. To objasňuje skutečnost, proč žena s dědičně zvýšeným objemem tukové tkáně v určitých lokalitách není schopna tento objem zredukovat dietou ani cvičením! Tento objem je totiž dán dědičně zvýšeným množstvím tukových buněk a jejich zvýšenou schopností hromadit tuk. V takovém případě je liposukce, která odstraní přebytečné množství tukových buněk, jediným možným řešením. Dojde tak ke zformování postavy do přirozeného tvaru. Zbylé tukové buňky mohou nadále zvětšovat svůj objem ukládáním tuku, protože však v kritických lokalitách bylo odstraněno jejich nadměrné množství, nedochází k nežádoucímu zvětšování objemu v těchto odoperovaných lokalitách.

Předoperační pokyny

  1. Prvním a velice důležitým krokem by měla být konzultace se zkušeným plastickým chirurgem, který zhodnotí pružnost a elasticitu kůže, množství tuku, které lze odsát, a vhodnost zákroku v problémových partií těla.
  2. Pokud se pacient rozhodne operaci podstoupit, je dalším krokem určení termínu operace a předoperačního interního vyšetření. Pacient v době operace musí být zdráv a v dobré fyzické a psychické kondici.
  3. Nejméně čtyři týdny před plánovanou operací by se neměly užívat léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou ani jiné léky ovlivňující srážlivost krve (např. Acylpyrin, Aspirin, Alnagon, Mironal, Acylcoffin a jiné).
  4. Po uhrazení zálohy na operaci se termín operace stává závazným pro obě strany a zbývající částka za operaci je pak doplacena v den operace. Pokud pacient v této době onemocní nebo nastanou jiné nepředvídané okolnosti, vyrozumí ihned svého plastického chirurga.
  5. Dva týdny před plánovanou operací by nemělo proběhnout žádné akutní onemocnění jako např. nachlazení, viróza atd.
  6. K operaci je nutno se dostavit nalačno ( 6 hodin před operací by pacientka neměl jíst, pít a kouřit) v dohodnutém čase nástupu k operaci a po provedení celkové hygieny, s umytými vlasy a bez líčení.
  7. Pacient zůstává na klinice přes noc a odchází domů ráno druhého dne.
  8. Používání hromadné dopravy, ať již pražské či mimopražské, nedoporučujeme, vhodné je zajistit si odjezd do místa bydliště osobním vozem (event. taxi), pokud možno s doprovodem.

Průběh liposukce

Samotná liposukce trvá asi hodinu a je prováděna v celkové anestezii po předchozím důkladném vyměření a nákresu oblastí, ze kterých bude tuk odsáván. Operační řezy jsou dlouhé asi 7 mm a jsou vedeny v místech co nejméně viditelných (např. na bocích v místě, kde budou kryty spodním prádlem, dále v rýze pod hyžděmi, v podkolení ohybové rýze apod.). Bezprostředně po zákroku jsou operované plochy komprimovány elastickými návleky. Pacientka zůstává hospitalizována na lůžku do druhého dne do rána. Ztráta tekutin při operaci je v pooperační době hrazena nitrožilní infuzí. Druhý den ráno je proveden první převaz a pacientka je propuštěna do domácího ošetření. Nutno upozornit, že více či méně rozsáhlé podkožní krevní podlitiny provázené bolestivostí a přechodnou ztrátou citlivosti v operovaných místech patří k běžnému pooperačnímu průběhu. Návrat citlivosti kůže je otázkou několika týdnů.

Pooperační období

Do vyjmutí stehů 7.-10. den po operaci doporučujeme klidový režim, chůze by měla být omezena jen na nejnutnější potřebu. V případě nedodržení klidového režimu může dojít k otoku dolních končetin a teplotám. Během prvního měsíce po operaci je návlek snímán jen na dobu nezbytně nutnou k osobní hygieně. K docílení hladkých operovaných ploch je nutné asi 2 týdny po operaci provádět několikrát denně masáže válečkováním operovaných ploch podle instrukcí operatéra po dobu zhruba 3 až 4 týdnů. Návlek je třeba nosit do 2. měsíce po operaci zejména přes den při pohybu a zátěži. Po 3 měsících od zákroku se pacient dostaví na poslední kontrolu. Po této době již lze hodnotit míru úspěšnosti provedené operace a efekt zůstává již trvalý. Rekonvalescence je proces individuální a závisí nejen na daných schopnostech hojení každého jedince, ale je i odrazem svědomitosti každého pacienta v dodržování pooperačních pokynů. Kouření výrazně zpomaluje proces hojení. Pacientka by proto neměla kouřit do úplného zahojení, jinak zvyšuje riziko komplikací!

Více o Liposukci

Ceník zákroků

1110 provedených operací

Rychlá navigace

print page price list contact us Fotografie PŘED / PO

Diagram PŘED / PO

Plastic Surgery: Liposuction Diagram

Zeptejte se na zamýšlenou operaci
MUDr. Zuzany Černé

PŘED / PO fotografie

Plastická operace: Liposukce Plastická operace: Liposukce
EN
en
DE
de
CZ
cz