Operace očních víček (blepharoplastika)

Plastická operace očních víček je velmi efektivní a radikální operace patřící mezi zákroky řešící problematiku změn způsobených stárnutím, při které se odstraňují nejen kožní nadbytky kolem očí, ale i podkožní tukové váčky tvořící „pytlíky“ pod očima.

Lidské oči jsou uloženy v lebce na tukových polštářcích, které mají jemná vazivová pouzdra. Tato pouzdra s přibývajícím věkem ztrácí svoji pružnost a pevnost a části těchto tukových polštářků ve formě tukových váčků se začnou zvolna protlačovat do podkoží očních víček (viz nákres 1). K tomuto procesu dochází pomalu a nenápadně, jeho důsledkem jsou však pomalu se zvětšující výše zmiňované „pytlíky“ hlavně na dolních víčkách a kožní nadbytky kolem očí, které dodávají unavený celkový výraz obličeji a mohou vést až ke ztíženému pohybu víček, zvýšené únavě očí, slzení, bolestem hlavy a tím i k zhoršování vidění. U horních víček, kde je větší rozsah pohybu kůže než na víčkách dolních, vznikají velké nadbytky kůže. Ty mohou být ovlivněny i dalšími faktory - typem kůže, náchylností k otokům víček např.při alergických projevech, onemocnění ledvin, štítné žlázy atd. K operaci horních víček bychom měli přistoupit již při výraznějším nadbytku kůže, dříve než nastanou popsané únavové příznaky způsobené převislou kůží víček. U dolních víček jsou menší kožní nadbytky, ale více tukových váčků, které se protlačují pod dolním víčkem.Ty pak postupně zasahují dolů až k hranícím tváře a chirurgické řešení je zde již obtížnější. Proto je velmi důležité vyhledat plastického chirurga včas, než se začnou se objevovat otoky dolních víček po únavě, při nedostatku nebo naopak po delším spánku. To bychom již neměli operaci odkládat. Při včasném odstranění tukových váčků zůstane kůže dolních víček pružná, zachová si dlouhodobě přirozený tonus a otoky se většinou trvale odstraní. Naopak necháme-li tukové váčky na dolních víčkách příliš dlouho (několik let), dojde k povolení a ztrátě elasticity kůže víček. Plastická operace víček se provádí nejčastěji mezi 40-50 lety věku.

Je však třeba upozornit, že ani plastickou operací víček se neodstraní jemné mimické vrásky na dolním víčku a v zevním koutku oka. Ty vznikají vlivem navyklé mimiky obličejových svalů u každého jedince. V poslední době je možné plastickou operaci očních víček doplnit aplikací botulintoxinu, který řeší problematiku těchto mimických vrásek.

Předoperační pokyny

  1. Po poradě s plastickým chirurgem si pacient osobně nebo telefonicky domluví termín operace a interní předoperační vyšetření.
  2. Po zaplacení zálohy se stává operační termín závazný pro obě strany. Zbývající částka za operaci je uhrazena v den operace.
  3. Měsíc před operací by pacient neměl užívat léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou, která ovlivňuje srážlivost krve (např. Acylpyrin, Anopyrin, Aspirin, Alnagon, Mironal atd.).
  4. Dva týdny před plánovanou operací by nemělo proběhnout žádné akutní onemocnění, jako např. nachlazení, viróza atd.
  5. K operaci je nutno se dostavit nalačno ( 6 hodin před operací by pacient neměl jíst, pít a kouřit), v dohodnutém čase nástupu k operaci a po provedení celkové hygieny, s umytými vlasy a bez nalíčení.
  6. Odjezd domů by měl být zajištěn osobní dopravou, nejlépe s doprovodem.

Operace víček a pooperační období

Samozřejmým předpokladem pro plastickou operaci víček je dobrý zdravotní stav pacientky. Chirurgický zákrok spočívá v odstranění nadbytku kůže víček a odstranění tukových váčků. Operovat můžeme horní či dolní víčka, nebo současně oboje, dle místního nálezu. Zákrok se většinou provádí v místním znecitlivění, protože zvláště při výkonu na dolních víčkách potřebujeme spolupráci operovaného. Celková anestézie je možná po dohodě s operatérem a anesteziologem v případě, kdy by zákrok v místním znecitlivění nebyl vhodný nebo pokud si to pacient výslovně žádá.

Při operaci na horních víčkách je řez veden tak, aby výsledná jizva probíhala v přirozené ohybové rýze, na dolním víčku pak těsně pod řasami (viz nákres 3). Operace trvá asi hodinu a pacient je potom ještě uložen na lůžko s obkladem a tlakovým obvazem kolem očí. Poté je obvaz sejmut a pacient s doprovodem a v tmavých brýlích odchází do domů.

Doma si pacient po dvou hodinách pravidelně přikládá mokré studené obklady (gázové čtverečky namočené v ledové převařené vodě, kterou si ještě před operací připraví a vloží do chladničky v uzavřené nádobě) a eventuelně upevňuje kolem hlavy elastickým obinadlem. Někteří pacienti s výhodou používají přes tento obvaz ještě chladící gelové pytlíky, které lze koupit v každé lékárně. První týden po operaci je nutné na noc oči s obklady dobře zavázat elastickým obinadlem tak, aby byly dokonale chráněny.

Otoky a krevní podlitiny se při důkladném přikládání obkladů s kompresí elastickým obinadlem postupně vstřebávají v průběhu prvního týdne. Na první kontrolu přichází pacient asi po 3-5 dnech, kdy jsou odstraněny stehy a jizvy jsou opět vylepeny jemnými proužky náplasti. Další kontroly následují dle stavu hojení a určuje je operatér. Pacient se může zapojit do běžného režimu asi po jednom týdnu od zákroku. Po 10 dnech, dle posouzení místního stavu, je možné začít s líčením, které je někdy třeba i k zastření ještě narůžovělých jizviček (zejména v zevní části jizvy na horním víčku). Ty však postupně blednou, zjemňují se, až nakonec prakticky vymizí.

Dva týdny po plastické operaci víček je třeba začít s tlakovými masážemi jizviček, které operatér pacientovi vysvětlí a předvede. Ke sportování a zvýšené fyzické zátěži se pacient může vrátit po 2-3 týdnech. Tyto údaje vycházejí z běžného pooperačního průběhu. Rekonvalescence však je proces individuální a závisí nejen na daných schopnostech hojení organismu každého jedince, ale je i odrazem svědomitosti pacienta. Kouření výrazně zpomaluje proces hojení a je třeba aby každý pacient zvážil toto riziko. Pozitivní výsledek operace a oboustranná spokojenost je společným zájmem pacienta i operatéra. Nezbytným předpokladem je proto jejich vzájemná důvěra a spolupráce.


Další informace

Plastická operace očí foto PŘED a PO operaci

Ceník zákroků

2253 provedených operací

Rychlá navigace

print page price list contact us Fotografie PŘED / PO

Diagram PŘED / PO

Plastická operace: operace očních víček

Zeptejte se na zamýšlenou operaci
MUDr. Zuzany Černé

Fotografie PŘED / PO

Plastic Surgery: Eyelid Surgery - before Plastic Surgery: Eyelid Surgery - after Plastic Surgery: Eyelid Surgery - before Plastic Surgery: Eyelid Surgery - after Více PŘED / PO fotografií
EN
en
DE
de
CZ
cz