Plastická operace paží a stehen

U některých žen dochází k nadměrnému ukládání tuku v určítých patriích těla.

Vrstva tukové tkáně je zde nápaně vyšší, zvýšené místní hromadění tukové tkáně mívá často hormonální a metabolický podklad a velmi často se dá také vysledovat jeho dědičný charakter. S povolenou kůží mají potíže pacientky ve vyšším věku nebo po výrazném zhubnutí.

K nejvíce postiženým místům patří oblasti vnitřní strany stehen a vnitřní plochy paží. Pod tlakem rozpínající se tukové tkáně se trhají elastická vlákna uložená pod povrchními vrstvami kůže a vznikají trhliny ve vazivové vrstvě kůže, označované jako strie. Postižená kůže ještě více povoluje a dává možnost vzniku valů neboli nadbytku kůže.

Tento estetický nedostatek je možné řešit operativně. Pokud přijde žena v době, kdy je kůže ještě dostatečně pružná, lze velmi často provést odsátí přebytečného tuku liposukcí. Dostatečně elastická kůže má v pooperačním období schopnost se stáhnout a přizpůstobit se novým objemovým poměrům. Kůže se většinou, pokud je výkon dostatečně šetrný, přihojí ke svému podkladu bez nápadných nerovností.

Pokud však kůže již postrádá svou pružnost a je výrazně povolená, není liposukce vhodná. Kůže již nemá svou původní schopnost pružně reagovat na zmenšený objem tukové tkáně pod ní uložené a hojení pak může být spojeno s tvorbou výrazných nerovností, dolíčků a záhybů.

V takových případech se doporučuje odstranění nejenom nadbytku tukové tkáně, ale i jmu odpovídajícího kožního nadbytku. Po operaci sice nějakou dobu přetrvávají rozsáhlejší jizvy, ale je to jediná možná cesta vedoucí ke zformování postavy do žádoucích tvarů při existenci popsaného místního nálezu. Jizvy postupem času blednou a stávají se měně nápadnými. Jejich výsledný vzhled je individuální.

Předoperační pokyny

  1. Prvním a velice důležitým krokem by měla být konsultace se zkušeným plastickým chirurgem, který zhodnotí pružnos a elasticitu kůže, množství tuku a vhodnost zákroku v problémových partiích těla.
  2. Pokud se pacient/ka rozhodne operaci podstoupit, dalším krokem je určení termínu operace a předoperačního interního vyšetření. Pacient/ka v době operace musí být zdráva a v dobré fysické a psychické kondici. Co se týká věku, kdy lze tento zákrok provádět, určuje horní věkovou hranici dobrý zdravotní stav.
  3. Nejméně čtyři týdny před plánovanou operací by se neměly užívat léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou ani jiné léky ovlivňující srážlivost krve (např. Acylpyrin, Aspirin, Alnagon, Mironal, Acylcoffin a jiné).
  4. Po uhrazení zálohy na operaci, se termín operace stává závazným pro obě strany a zbývající částka za operaci je pak doplacena v den operace. Pokud pacientka v této době onemocní, nebo nastanou jiné nepředvídané okolnosti, vyrozumí svého plastického chirurga a domluví si eventuální posunutí operačního termínu.
  5. Dva týdny před plánovanou operací by nemělo proběhnout žádné akutní onemocnění jako např. nachlazení, virosa, atd.
  6. K operaci je nutno se dostavit nalačno ( 6 hodin před operací by pacientka neměl jíst, pít a kouřit), v dohodnutý čas nástupu k operaci a po provedení celkové hygieny, s umytými vlasy a bez líčení.

Operace

Před vlastním zákrokem provede chirurg přesné vyměření a nákres rozsahu přebytečné kůže, která bude odstraněna. Operace se provádí v celkové anestezii.
Řezy vedenými dle předoperačního nákresu je odstraněna přebytečná kůže a event., pokud je třeba i nadbytečná tuková tkáň. Po odstranění valů z oblasti vnitřní strany paží je jizva umístěna podélně s paží na její vnitřní ploše.

Bezprostředně po zákroku jsou operované plochy zkomprimovány elastickými návleky. Pacientka zůstává hospitalizována na lůžku do druhého dne. Ztráta tekutin při operaci je v pooperační době hrazena nitrožilní infuzí. Druhý den ráno je proveden první převaz a pacientka je propuštěna do domácího ošetření. Používání hromadné dopravy, ať již pražské, či mimopražské nedoporučujeme, vhodné je zajistit si odjezd do místa bydliště osobním vozem (event. taxi), pokud možno s doprovodem.
Nutno upozornit, že více či méně rozsáhlé podkožní krevní podlitiny provázené bolestivostí a přechodnou ztrátou citlivosti v operovaných místech patří k běžnému pooperačnímu průběhu. Návrat citlivosti kůže je otázkou několika týdnů.

Plastická operace paží a stehen - pooperační pokyny

Veškeré stehy dnes používané při této operaci jsou vztřebatelné. Týden až dva týdny po operaci je kompresivní prádlo snímáno jen na dobu nezbytně nutnou k osobní hygieně. K docílení hladkých a měkkých jizev je nutné asi 2 týdny po operaci několikrát denně provádět tlakové masáže podle instrukcí operatéra po dobu zhruba 6-8 týdnů. Návlek je třeba nosit 6-8 týdnů po operaci zejména přes den při pohybu a zátěži. Po 3 měsících od zákroku se pacient dostaví na poslední kontrolu.

Efekt operace je dlouhodobý a nedojde-li k podstatným váhovým změnám, není třeba operaci opakovat. Rekonvalescence je proces individuální a závisí nejen na daných schopnostech hojení každého jedince, ale je i odrazem svědomitosti každého pacienta v dodržování pooperačních pokynů. Kouření výrazně zpomaluje proces hojení. Pacientka by proto neměla kouřit do úplného zahojení, jinak zvyšuje riziko komplikací!


Další informace

Ceník zákroků

Ceník zákroků

Informace

Rychlá navigace

print page price list contact us Fotografie PŘED / PO

Zeptejte se na zamýšlenou operaci
MUDr. Zuzany Černé

EN
en
DE
de
CZ
cz