Plastická operace nosu (rhinoplastika)

Nos jako centrum obličeje je velmi citlivě vnímán každým jedincem i jeho okolím zejména proto, že jeho tvar dává obličeji výraz. Každá změna tvaru nosu je proto i změnou výrazu obličeje a často je i na první pohled dosti zřetelná. Proto je třeba přistupovat k plastické operaci nosu velmi zodpovědně. Plastické operace nosu byly vždy středem pozornosti chirurgů a dodnes patří k nejnáročnějším estetickým operacím. Vyžadují nejen technické zvládnutí operace samotné, ale i velkou zkušenost a odhad operatéra.

Předoperační vyšetření a konzultace je prvním velmi důležitým krokem. Především je třeba pacienta upozornit na eventuelní změnu výrazu obličeje, která podle rozsahu výkonu může být nepříliš nápadná, ale také zásadní. Pacient by měl být připraven na tuto možnou změnu a i na reakci svého okolí. Změna tvaru a tím výrazu osobnosti má často vliv i na psychiku a vývoj osobnosti, zvláště byl-li tvar nosu pro pacienta obtížným komplexem.

Dolní věková hranice je dána ukončením růstu, zejména růstu kostry obličeje a zubního oblouku. To je u děvčat od 16 -17 let, u chlapců kolem 18. roku. Horní věková hranice není přesně dána, ale dobrý výsledek je podmíněn dostatečnou elasticitou kůže, která se musí přizpůsobit novému tvaru nosu, což je důležité zejména u výrazného zmenšení nosu. Nižší věková hranice je vhodná i z hlediska psychologického. V tomto věku většinou řada lidí ještě nemá ustálený okruh přátel, nemá svého stálého partnera ani rodinu. Reakce okolí na změnu po operaci je tedy daleko méně významná než u lidí ve středním věku se zaběhnutými životními a společenskými rytmy. Dostatečnou pružnost má kůže nosu zhruba do 40 let, ale je to dosti individuální a neznamená to, že později nelze nos operovat.

Typů a tvarů nosů je bezpočetná řada a různé deformace i odchylky mohou být buď vrozené nebo získané ( úrazy, stavy po operacích apod. ). Někdy jsou deformace nosu nebo nosní přepážky spojeny se sníženou průchodností či neprůchodností některého nosního průduchu. V tomto případě dbáme i na to, aby plastická operace nosu nebyla jen estetickou záležitostí, ale také zlepšila nebo úplně odstranila tuto funkční poruchu. U většiny operací nosu je třeba uvolnit jak chrupavčitou tak i kostěnou kostru nosu a dát nosu nový tvar se zachováním určitých rozměrových poměrů.

Předoperační pokyny

  1. Po poradě s plastickým chirurgem a pečlivém zvážení si všech okolností si pacient většinou telefonicky domluví termín operace a interní předoperační vyšetření.
  2. Po zaplacení zálohy se stává operační termín závazný pro obě strany. Zbývající částka za operaci je uhrazena v den operace.
  3. Měsíc před operací by pacient neměl užívat léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou, která ovlivňuje srážlivost krve (např. Acylpyrin, Anopyrin, Aspirin, Alnagon, Mironal atd.).
  4. Dva týdny před plastickou operací nosu by nemělo proběhnout žádné akutní onemocnění jako např. nachlazení, viróza atd.
  5. K operaci je nutno se dostavit nalačno (6 hodin před operací by pacient neměl jíst, pít a kouřit v dohodnutém čase nástupu k operaci, po provedení celkové hygieny, s umytými vlasy a bez líčení.
  6. Pacient zůstává na oddělení přes noc a druhý den ráno je propuštěn do domácího ošetření.
  7. Doporučujeme, aby pacienti měli zajištěný doprovod a dopravu osobním vozem (vlastní auto, nebo taxi).

Průběh operace nosu a pooperační období

Vlastní operaci provádíme v celkové anestezii. Celý zákrok se provádí přístupem z nosních otvorů (dírek), tedy bez jakýchkoliv vnějších jizev. Při plastické operaci nosu jsou uvolněny a modelovány měkké části nosu, chrupavka a nosní kůstky. Operace trvá asi hodinu a je ukončena fixací nosu sádrovou dlahou a tamponádou nosních dírek. Do jejího vyndání (3. až 4. den po operaci) je proto třeba dýchat ústy. Během těchto dnů by pacient měl mít dostatečný přísun tekutin, neboť dochází k rychlému vysycháním ústní sliznice. Týden po operaci je nutný klidový režim s častými studenými obklady očí. Otoky víček a podkožní barevné podlitiny patří k pooperačnímu průběhu a asi do 10 dnů zmizí. Po odstranění tamponády není také první dva týdny vhodné čistit nos smrkáním, ale je třeba několikrát denně čistit nos vlhkými vatovými tyčinkami.

7.-10. den po operaci se odstraňují vnitřní stehy a kontroluje sádrová dlaha. Sádrovou fixaci odstraňujeme zhruba 17. den po operaci. Kůže nosu i citlivá pleť obličeje pak potřebuje ještě několik dní k regeneraci.

Současně se sejmutím sádry vstupujeme do velmi důležité pooperační fáze hojení, kterou může chirurg již daleko méně ovlivnit. Jedná se zejména o hojení a jizvení hrotu a nadhrotové oblasti nosu, kde jizvení podkožních měkkých struktur může tvar nosu nepříznivě změnit a negativně ovlivnit dobrý výsledný efekt plastické operace. Jedná se o jizevnaté zbytnění této části nosu s výsledným bambulovitým nebo tupým hrotem nosu, někdy může dojít i k přitažení hrotu nosu k jedné straně apod. Tyto komplikace hojení nejsou sice časté, ale pokud k nim dojde, je velmi důležité, aby pacient přesně dodržoval chirurgovy pokyny a pečlivě prováděl tlakové masáže nosu, které ve většině případů tyto komplikace při hojení nosu úspěšně vyřeší. I když je nos již první měsíc po operaci tvarově pěkný, může docházet ještě k občasným otokům (ráno, zvláště po spánku na břiše, nebo po námaze ), k občasnému zčervenání nosu zejména při náhlé změně teploty, někdy i k mírné neprůchodnosti nosu způsobené přechodným otokem sliznice. Hojení vnitřních struktur nosu je záležitost dlouhodobá, k úplné stabilizaci operovaného nosu dojde po několika měsících. Tento poměrně dlouhodobý proces hojení však samozřejmě nevyřazuje pacienta z běžného života. Do běžného životního a pracovního rytmu se může zapojit po sejmutí sádry a sportování či větší fyzická zátěž je možná postupně po 6-8 týdnech po operaci.


Další informace

Plastická operace nosu foto PŘED a PO operaci

Ceník zákroků

950 provedených operací

Rychlá navigace

print page price list contact us Fotografie PŘED / PO

Diagram PŘED / PO

Plastická operace: plastika nosu Diagram Plastická operace: plastika nosu Diagram

Zeptejte se na zamýšlenou operaci
MUDr. Zuzany Černé

PŘED / PO fotografie

Plastická operace: operace nosu Plastická operace: operace nosu 1 Více PŘED / PO fotografií
EN
en
DE
de
CZ
cz