Modelace prsou (mammoplastika)

Plastická operace modelacou prsou řeší problémy povislých a pokleslých prsou, ale také prsou nadměrně vyvinutých (gigantomastie). Ženské prsy byly vždy symbolem krásy a ženskosti. Není proto divu, že jejich tvar, symetrie a také velikost výrazně ovlivňuje psychiku ženy v případě, že dojde podle jejího názoru nebo názoru okolí k nějaké odchylce. Změny tvaru, které si vyžadují plasticko-chirurgickou úpravu pomocí modelace prsou, jsou podmíněny především hormonálními změnami, které probíhají v souvislosti s těhotenstvím, kojením a později pak s menopausou.

Těhotenství a kojení mají většinou na tvar prsů nepříznivý vliv. Prsní žláza se zvětší na úkor ostatních tkání, vazivo ochabuje a kůže se roztahuje a povoluje. Po ukončení kojení nastupují změny v prsní žláze, které ve svém důsledku vedou k výraznému zmenšení jejího objemu. Oproti tomu se však vazivo a kůže již obvykle nevrací do původního stavu. Ztráta původní pružnosti kůže je způsobena porušením elastických vazivových vláken ve spodních vrstvách kůže při jejím příliš rychlém a nadměrném vytažení přizpůsobujícím se růstu prsní žlázy v průběhu těhotenství. Na vytažené kůži tak často zůstávají mnohočetné jemné strie (pajizévky). Toto je patrné zejména při opakovaných těhotenstvích jdoucích v rychlém sledu za sebou nebo při extrémních zvětšeních prsou, nejčastěji při prvním těhotenství.

Druhým kritickým obdobím v životě ženy je období přechodu ( menopauza ). Jakmile se žena přiblíží k menopauze, začnou v mléčné žláze probíhat změny, které opět vedou ke zmenšení jejího objemu. Kůže, která v tomto věku již ztratila svou původní pružnost, je povolená a nemá schopnost přizpůsobit se objemovým změnám vlastní žlázy. V obou popsaných případech, jak po prodělaném těhotenství, tak s nástupem menopauzy, kdy dojde k výraznému zmenšení prsní žlázy bez přizpůsobení kožního krytu těmto objemovým změnám, nastane zcela patrný nepoměr mezi velikostí žlázy a plošným rozměrem kůže. Tukové tkáně v prsu také nebývá mnoho, protože u většiny žen se tuk ukládá na bocích a stehnech a na prsou ubývá vždy jako první. Velikost kožního krytu tak neodpovídá velikosti žlázy, kterou obaluje. To se pak projeví v povolení až svěšení prsu jako celku. Z toho lze logicky vyvodit, že operace modelace prsou je v těchto případech úpravou velikosti kožního krytu prsu, spočívající v odstranění jeho nadbytku. Dle místního nálezu se provádí též tvarová úprava žlázy. Pokud není povolení prsu tak výrazné a žláza nemá větší rozměry, stačí někdy upravit tvar pouze odstraněním kožního nadbytku. Pokud je však žláza větší a prs více povolený, je většinou nutné zmodelovat i žlázu do nového žádaného tvaru. Na poklesu a změně tvaru ženských prsou má také vliv jejich velikost. U prsou větší velikosti a tím pádem i hmotnosti vzrůstá tendence k jejich povolování a poklesu. Při chirurgické úpravě tvaru je v těchto případech většinou nezbytné upravit i jejich velikost ve smyslu zmenšení prsou. Tím se výrazně zmírní riziko dalšího postupného povolování.

V případě, kdy dojde k výraznému úbytku prsní žlázy, je možné při modelaci prsou doplnit objem prsů silikonovými prsními implantáty. Všechny modelační chirurgické výkony na tvarově a velikostně změněných prsou jsou však prováděny za cenu jizev. Ty jsou ve většině případů vedeny kolem prsního dvorce, pak svisle dolů k podprsní rýze a v průběhu této rýhy. Vytváří tak na prsu tvar kotvy. Jizvy však postupem času během několika měsíců blednou a stávají se méně nápadnými. Jejich kvalita a výsledný efekt je individuální.

Optimální věková hranice pro provádění operace je variabilní. Všeobecně doporučujeme řešit velikost a tvar prsou až v době, kdy již žena neplánuje žádné těhotenství, protože těhotenstvím a kojením dochází k objemovým změnám, které mohou mít i na dobrý operační výsledek negativní vliv. Na druhou stranu, v případě, že pacientka v nejbližších letech těhotenství neplánuje, lze danou operaci na její žádost provést i dříve. Je tu však riziko, že pacientka nebude moci normálně kojit, zejména co se týká dostatečného objemu mateřského mléka, protože zásah do mléčné žlázy je při modelaci prsou ve většině případů nutný, i když v těchto případech se vždy snažíme provést takový typ operace, který žlázu a její funkci ohrozí co nejméně.

Předoperační pokyny

  1. Pokud žena není spokojena s tvarem či velikostí svých prsou, prvním a velice důležitým krokem by měla být konzultace se zkušeným plastickým chirurgem. V jeho ordinaci pak proberou a zhodnotí problémy týkající se tvaru a velikosti prsou a dohodnou se po zvážení všech okolností na eventuálním operačním řešení. Každá operace je specifická a tomu také odpovídá individuální přístup chirurga ke každé pacientce.
  2. Pokud se pacientka rozhodne operaci podstoupit, dalším krokem je určení termínu operace a předoperačního interního vyšetření. Pacientka v době operace musí být zdráva a v dobré fyzické a psychické kondici.
  3. Neměla by nejméně čtyři týdny před plánovanou operací užívat léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou ani jiné léky ovlivňující srážlivost krve (např. Acylpyrin, Aspirin, Alnagon, Mironal, Acylcoffin a jiné).
  4. Po uhrazení zálohy na operaci se termín operace stává závazným pro obě strany a zbývající částka za operaci je pak doplacena v den operace. Pokud pacientka v této době onemocní, nebo nastanou jiné nepředvídané okolnosti, vyrozumí svého plastického chirurga a domluví si eventuální posunutí operačního termínu.
  5. Dva týdny před plánovanou operací by nemělo proběhnout žádné akutní onemocnění jako např. nachlazení, viróza atd.
  6. K operaci je nutno se dostavit nalačno ( 6 hodin před operací by pacientka neměl jíst, pít a kouřit), v dohodnutém čase nástupu k operaci a po provedení celkové hygieny, s umytými vlasy a bez líčení.
  7. Pacientka zůstává na klinice přes noc a odchází domů druhý den po stabilizování jejího zdravotního stavu.
  8. Používání hromadné dopravy, ať již pražské či mimopražské, nedoporučujeme, vhodné je zajistit si odjezd do místa bydlitě osobním vozem, pokud možno s doprovodem.

Operace modelace prsou a pooperační období

Modelace prsou se provádí v celkové anestezii (narkóze) a trvá podle náročnosti v průměru 1,5-2 hodiny. Tomu musí odpovídat celkový zdravotní stav pacientky, který je zároveň základním předpokladem provedení tohoto zákroku. Je mnoho variant, jak provést vlastní operaci, a ty závisí především na výchozím tvaru a velikosti prsou a také na výsledném pooperačním tvaru, kterého chceme zákrokem dosáhnout.

V některých případech, kdy se jedná pouze o nevelké povolení kožního krytu a není potřeba provádět úpravy tvaru žlázy, postačí někdy pouze odstranění nadbytku kůže v okolí prsního dvorce. Po této operaci pak zůstává jizva jen okolo dvorce na hranici pigmentované kůže. Tato jizva bývá později velice málo nápadná až neznatelná.

Při menším rozsahu modelace prsou, kdy rozsah změn není příliš velký, je možné vést jizvu pouze kolem dvorce, lehce dolů a obloukem k zevní straně podprsní rýhy, takže jizva je v menším rozsahu a esteticky neruší (např. v hlubším výstřihu apod.).

Se vzrůstající nutností tvarových a velikostních změn se zvětšuje i rozsah samotné operace a výsledných jizev. Ty jsou ve většině případů umístěny, jak již bylo řečeno výše, okolo dvorce, kolmo dolů do podprsní rýhy a v celém průběhu této rýhy, do tvaru kotvy.

Po výše popsaném zmenšení kožního pláště prsu následuje modelace prsu, dle potřeby i redukce žlázy a sešití kůže v několika vrstvách. Operace je ukončena přiložením celkového obvazu prsů.

Následující den ráno po operaci se provádí převaz, odstraňují se drény a je-li operační rána i celkový stav stabilizovaný, může být pacientka propuštěna s celkovým obvazem prsů do domácího ošetření. První dny po operaci je nutné dodržovat klidový režim bez fyzické zátěže, zejména zátěže horních končetin. Na další převaz přichází pacientka 4. - 6. den po operaci. Stehy odstraňujeme většinou dva týdny po operaci, kdy je pacientka operatérem poučena o tlakových masážích jizev. Pacientka po tomto výkonu nosí elastickou podprsenku sportovního typu. Další kontroly jsou prováděny individuálně, minimálně do třech měsíců po operaci, kdy již by měl být i tvar prsů stabilizován.

Do běžného režimu se pacientka může při nekomplikovaném průběhu zařadit po dvou týdnech od operace, avšak plná fyzická zátěž je možná až po 1-2 měsících, v závislosti na hojení a rekonvalescenci. S odstupem půl roku se pak doporučuje zahájit pravidelné kontroly v mammologické poradně, které by měly být samozřejmostí zejména u žen od 35 let.

Rekonvalescence je proces individuální a závisí nejen na daných schopnostech hojení organismu každého jedince, ale je i odrazem svědomitosti každého pacienta. Pacientka by proto neměla kouřit do úplného zahojení, jinak zvyšuje riziko komplikací! Pozitivní výsledek operace a oboustranná spokojenost je společným zájmem pacienta i operatéra. Nezbytným předpokladem je proto jejich vzájemná důvěra a spolupráce.


Další informace

Více obrázků PŘED / PO operaci

Ceník zákroků

620 provedených operací

Rychlá navigace

print page price list contact us Fotografie PŘED / PO

Diagram PŘED / PO

Cosmetic Surgery: Breast Uplifting and Reduction Diagram

Zeptejte se na zamýšlenou operaci
MUDr. Zuzany Černé

PŘED / PO fotografie

plastická operace: modelace prsou plastická operace: modelace prsou Více PŘED / PO fotografií
EN
en
DE
de
CZ
cz