Plastická operace uší (otoplastika)

Odstávající boltce jsou jednou z nejběžnějších kosmetických vad vůbec. Plastická operace uší řeší problematiku vrozených odchylek tvaru, převážně tzv. odstálých boltců, ale i tvarových deformací boltců (vrozených i poúrazových). Poměrně často se vyskytují změny tvaru a postavení boltců, které se pohybují od nepatrných odchylek od normálu až po výrazné a závažné nepravidelnosti a vady. Většinou bývá tato vada oboustranná. Úhel odstupu boltce však nemusí být na obou stranách stejný.

Výrazně odstávající či jinak deformované boltce mohou dosti změnit výraz obličeje a takto postižený jedinec může trpět posměšnými poznámkami ze strany svého okolí. To může být zvláště nebezpečné u dětí, u kterých mohou tyto reakce vyvolat psychické poruchy, jež se v mnoha případech velmi těžce napravují. S tím souvisí i to, že dítě si svou odchylku začne výrazněji uvědomovat až po vstupu do školního dětského kolektivu. Proto se snažíme tento problém vyřešit pomocí plastické operace uší co nejdříve, tedy optimálně mezi 5-7 rokem života - než začne dítě chodit do školy. Nikdy však neprovádíme tento zákrok u dítěte, které operaci jednoznačně odmítá, a požadovaná operace bývá spíše přáním rodičů než dítěte samotného. Růstem se většinou vada spíše zvýrazní. Pokud tomu tak je a rozhodnutí k operaci přijde později, lze ji provést prakticky kdykoli. A tak nejsou výjimkou pacienti vyššího věku, kterým tato vada může začít vadit teprve v souvislosti se změnou partnera či zaměstnání.

Předoperační pokyny

  1. Po poradě s plastickým chirurgem a pečlivém zvážení všech okolností si pacient většinou telefonicky domluví termín operace a interní předoperační vyšetření.
  2. Po zaplacení zálohy se stává operační termín závazný pro obě strany. Zbývající částka za operaci je uhrazena v den operace.
  3. Měsíc před operací by pacient neměl užívat léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou, která ovlivňuje srážlivost krve (např. Acylpyrin, Anopyrin, Aspirin, Alnagon, Mironal atd.).
  4. Dva týdny před plánovanou operací by nemělo proběhnout žádné akutní onemocnění, jako např. nachlazení, viróza atd.
  5. K operaci je nutno se dostavit nalačno ( 6 hodin před operací by pacient neměl jíst, pít a kouřit), v dohodnutém čase nástupu k operaci a po provedení celkové hygieny, s umytými vlasy a bez líčení.
  6. Pacient zůstává na oddělení do stabilizace zdravotního stavu (zhruba 2 hodiny) a do domácího ošetření odchází s celkovým obvazem hlavy.
  7. Doporučujeme, aby pacienti měli zajištěný doprovod a dopravu osobním vozem (vlastní auto nebo taxi).

Operace uší a pooperační období

Plastická operace uší se provádí v místním znecitlivění. Celkovou anestezii (narkózu) je možné po dohodě s operatérem domluvit. Děti je třeba vhodnou motivací předem připravit na zákrok a zbavit je strachu jak z operace, tak i z pobytu na klinice. Pokud ale samy děti operaci chtějí, bývají při operaci i v pooperačním období zcela bez problémů a mnohdy vše zvládají lépe než dospělí.

U odstálých boltců je operační řez, a tedy i výsledná jizva, veden na zadní straně boltce. Chrupavka ucha je po změkčení a modelaci přitažena a fixována stehy. Poté se sešije kůže za boltcem a ucho se zmodeluje speciálním obvazem po obvodu boltce. Sama operace trvá zhruba asi hodinu a je ukončena celkovým obvazem hlavy. Pokud je zákrok proveden v místním znecitlivění, odchází pacient do domácího ošetření asi dvě hodiny po operaci. Pokud se operace uskuteční v celkové anestezii, zůstává pacient hospitalizován do druhého dne do rána.

První dny po operaci by měl pacient pokud možno spát na zádech, čímž se zabrání výraznějším otokům a s tím související bolestivosti. Nedoporučuje se také fyzická zátěž. V prvních několika dnech po plastické operaci uší přetrvává individuálně mírná či větší bolestivost boltců, zejména u dospělých. Děti snáší pooperační průběh dobře, protože jemná a pružná chrupavka dětských boltců nezpůsobuje tak výraznou bolestivost. Dojde-li však k postupnému zvýraznění bolesti, otoku tváře nebo ke zvýšení teploty nad 38 stupňů C, je potřeba dostavit se co nejdříve na kontrolu a převaz.

První převaz je proveden druhý den po operaci, další obvykle 5.-7. den. Celkový obvaz hlavy je sejmut 10. až 14. den po operaci, kdy jsou také odstraněny stehy za boltcem, pokud byl použit nevstřebatelný šicí materiál. Po sejmutí obvazu je třeba umýt vlasy, které pak myjeme denně po dobu několika dnů, nejlépe dětským šampónem. Další dva až tři týdny doporučujeme chránit boltce na noc šátkem nebo čelenkou. Pacienta by také neměla znepokojovat snížená citlivost boltců, která může přetrvávat i několik týdnů. Z tohoto důvodu je nutné chránit uši před chladem, obzvláště v zimních měsících. Doporučujeme také asi měsíc po operaci se vyvarovat prostředí se zvýšeným rizikem infekce, jako je například koupání ve veřejných bazénech nebo rybnících. Do běžného režimu se pacient může zapojit již po sejmutí obvazu, ale zvýšená fyzická zátěž při sportu je možná až po 3 až 4 týdnech od operace. Výše uvedené údaje a doporučení vycházejí z běžného pooperačního průběhu. Rekonvalescence je proces individuální a závisí nejen na daných schopnostech hojení každého jedince, ale je i odrazem svědomitosti každého pacienta v dodržování pooperačních pokynů. Kouření výrazně zpomaluje proces hojení. Pacientka by proto neměla kouřit do úplného zahojení, jinak zvyšuje riziko komplikací!


Další informace

Více obrázku PŘED a PO Operaci

Ceník zákroků

431 provedených operací

Rychlá navigace

print page price list contact us Fotografie PŘED / PO

Diagram PŘED / PO

Plastická operace: plastika uší Diagram

Zeptejte se na zamýšlenou operaci
MUDr. Zuzany Černé

Fotografie PŘED / PO

plastická operace : operace uší
Více PŘED / PO fotografií
EN
en
DE
de
CZ
cz