Zvětšení prsou (augmentace)

Ženské prsy hrají v životě ženy důležitou úlohu jak z hlediska estetického - jsou od nepaměti symbolem krásy a ženskosti, tak i z hlediska funkčního - kojení. Jejich tvar, symetrie a také velikost mají vliv na psychiku ženy a ovlivňují její sebevědomí.

Zvětšení prsou se provádí pomocí implantátů. Je to velice efektní operace, která je vhodná u žen s nedostatečně vyvinutými prsy, nebo v případě, kdy došlo k úbytku žlázového aparátu, jako například po kojení nebo zhubnutí. Věková hranice pro zvětšení prsou je individuální a variabilní. Všeobecně se doporučuje doba, kdy žena již neplánuje žádné těhotenství, protože těhotenstvím a kojením dochází k objemovým změnám. Na druhou stranu v případě, že pacientka v nejbližších letech těhotenství neplánuje (není dnes už takovou výjimkou, že žena plánuje své mateřství až po 30. roku svého života), lze zvětšení prsou provést i dříve, zhruba od 18 až 19 ti let, tedy v době zralosti a ukončeného vývoje mléčné žlázy. Prsní implantáty nemají vliv na vlastní těhotenství a žádným způsobem plod neohrožují.

Na našem pracovišti používáme silikonové implantáty německé firmy Polytech Silimed, které jsou v současné době nejlepšími výrobky tohoto typu na trhu. Použití kvalitních implantátů zaručuje požadovaný estetický efekt a snižuje riziko reakce organismu na implantát. Tyto implantáty se vyrábí ve dvou základních tvarových typech – sférické a kapkovité. Na klinice jsou tyto implantáty k disposici v různých velikostech.

Předoperační pokyny

  1. Pokud žena není spokojena s velikostí či tvarem svých prsou, prvním a velice důležitým krokem by měla být konzultace s plastickým chirurgem. V jeho ordinaci pak proberou a zhodnotí problémy týkající se tvaru, velikosti prsů a dohodnou se po zvážení všech okolností na určitém typu, tvaru a velikosti implantátů.
  2. Pokud se pacientka rozhodne operaci zvětšení prsou podstoupit, je dalším krokem určení termínu operace a předoperačního interního vyšetření. Pacientka v době operace musí být zdráva a v dobré fyzické a psychické kondici.
  3. Neměla by nejméně čtyři týdny před plánovanou operací užívat léky obsahující kyselinu acetylsalicylovou ani jiné léky ovlivňující srážlivost krve (např. Acylpyrin, Aspirin, Alnagon, Mironal, Acylcoffin a jiné).
  4. Po uhrazení zálohy na operaci se termín operace stává závazným pro obě strany a zbývající částka za operaci je pak doplacena v den operace. Pokud pacientka v této době onemocní nebo nastanou jiné nepředvídané okolnosti, vyrozumí svého plastického chirurga a domluví si eventuální posunutí operačního termínu.
  5. Dva týdny před operací zvětšení prsou by nemělo proběhnout žádné akutní onemocnění, jako např. nachlazení, viróza atd.
  6. K operaci je nutno se dostavit nalačno (6 hodin před operací by pacientka neměla jíst, pít a kouřit), v dohodnutém čase nástupu k operaci a po provedení celkové hygieny, s umytými vlasy a bez líčení.
  7. Pacientka zůstává na klinice přes noc a odchází domů ráno druhého dne.
  8. Používání hromadné dopravy, ať již pražské či mimopražské, nedoporučujeme, vhodné je zajistit si odjezd do místa bydlitě osobním vozem, pokud možno s doprovodem.

Operace zvětšení prsou a pooperační pokyny

Samotná operace trvá zhruba asi hodinu a provádí se v celkové anestesii (narkóze). Volba operačního přístupu k zavedení implantátů je pak na dohodě operatéra s pacientkou.

V zásadě jsou možné tři operační přístupy: z podpaží, kolem prsního dvorce a v podprsní rýze (viz schematický obrázek). Pacientka po operaci zůstává hospitalizována na klinice do druhého dne pod dohledem sestry a lékaře. Ráno jsou jí při převazu odstraněny drény a pacientka je propuštěna do domácího ošetřování.

Týden až deset dní po zákroku zvětšení prsou se pacientka dostaví na kontrolu, při které jsou jí odstraněny stehy. Do té doby by měla pacientka dodržovat klidový režim bez fyzické zátěže – hlavně nic nezvedat a hodně odpočívat. Do běžného režimu se pacientka může pří nekomplikovaném průběhu postupně zařazovat již od druhého pooperačního týdne.

Pacientka je také poučena o masážích, které jsou důležité jako prevence vytvoření vazivového pouzdra kolem implantátů a zároveň slouží k dobrému rozložení implantátů pod žlázou a tím i přirozenému tvaru prsou. Za tvarově stabilizované můžeme prsy pokládat nejdříve za 1-2 měsíce. Další kontroly jsou pak individuálně domluveny s operatérem. Aktivnější pohyb horních končetin, zejména pohyb vzhůru, je možný postupně do 1 měsíce. Plná fyzická zátěž a ev. sportování je však možné asi po 1-2 měsících, podle hojení a stabilizace uložení implantátů. Pak je již možná veškerá zátěž bez omezení. S odstupem půl roku se doporučuje zahájit pravidelné kontroly v prsní poradně, které by měly být samozřejmostí zejména u žen od 35 let věku.

Rekonvalescence však je proces individuální a závisí nejen na daných schopnostech hojení organismu každého jedince, ale je i odrazem svědomitosti pacienta v dodržování pooperačních pokynů. Pacientka by neměla kouřit do úplného zahojení, jinak zvyšuje riziko komplikací! Pozitivní výsledek operace a oboustranná spokojenost je společným zájmem pacienta i operatéra. Nezbytným předpokladem je proto jejich vzájemná důvěra a spolupráce.


Další informace

Více obrázků PŘED / PO operaci

Více informací o implantátech

Ceník zákroků

1546 provedených operací

Rychlá navigace

print page price list contact us Fotografie PŘED / PO

Diagram PŘED / PO

Plastická operace: diagram zvětšení prsou Plastická operace: diagram zvětšení prsou

Zeptejte se na zamýšlenou operaci
MUDr. Zuzany Černé

PŘED / PO fotografie

Plastická operace : zvětšení prsou Plastická operace : zvětšení prsou Více PŘED / PO forografií
EN
en
DE
de
CZ
cz